Manželské večery - od února v naší farnosti

Manželské večery - od února v naší farnosti

• Pravidelné technické kontroly zajistí hladký chod auta a sníží riziko závad.
• Nejlepší sportovci tráví mnoho hodin s trenérem a zdokonalují svou techniku.
• Největší životní úspěchy v životě vyžadují práci, nácvik a odhodlání.

S manželstvím je to stejné.
Pevný a láskyplný vztah na celý život nevznikne náhodou. Udržet v manželství zábavu a romantiku vyžaduje úsilí a odhodlání. Každý se může učit, jak vylepšit i to nejlepší manželství.

Farnost Ostrožská Lhota za podpory Centra pro rodinu
plánuje v rámci Roku rodinu uspořádat

MANŽELSKÉ VEČERY
ANEB
VEZMETE SVÉ MANŽELSTVÍ NA TECHNICKOU!?

Jak probíhají a pro koho jsou určeny MANŽELSKÉ VEČERY?
• Osmkrát si spolu po letech vyrazíte na rande – občerstvení, svíčky, hudba, příjemná atmosféra, …
• Záměrem kurzu je pomoci manželským párům posílit a prohloubit jejich vztah
• Věk ani délka manželství není rozhodující - kurz je určen párům, které na sobě chtějí pracovat a společně investovat do svého vztahu
• Délka jednoho setkání cca 2 hodiny
• Skupinová diskuse není součástí kurzu, je zachováno soukromí – rozhovor probíhá v páru
• Jednotlivá témata jsou reprodukována pomocí DVD

Probíraná témata:
• Budování pevných základů
• Umění komunikace
• Řešení konfliktů
• Síla odpuštění
• Rodiče a rodiče partnera
• Dobrý manželský sex
• Láska v akci a v čem spočívá hezké manželství
• Slavnostní závěrečný večer kurzu

Zapojit se může každý. Jak?
• Modlitbou za dobrý průběh celé akce
• Prarodiče mohou nabídnout hlídání vnuků
• S hlídáním děti mohou pomoci i sousedé či známí
• Finančně – dát kurz jako „dárek“ konkrétnímu páru

Předpokládaná cena pro pár - 1000 Kč (2x příručka, na každém setkání lehká večeře, víno, káva, čaj, …)

Kurz bude probíhat v Pastoračním domě P. A. Šuránka v Ostrožské Lhotě.

Konkrétní dny a doba setkání se po domluvě přizpůsobí požadavkům přihlášených párů.

Kurz se plánuje zahájit v únoru 2014.

Přihlásit se do konce ledna můžete v zákristii, nebo u manželů E+M Pospíšilových a L+J Uhříčkových.

Přílohy

Plakátek
Plakátek