Pořad bohoslužeb v únoru 2014

1.2.2014 sobota   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
2.2.2014 neděleSvátek Uvedení Páně do chrámu9.00 hZa farníky
3.2.2014 pondělí Připomínka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a připomínka sv. Ansgara, biskupa 18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Vlastimila Křápkovy, jejich rodiče, za duše v očistci a dar zdraví
4.2.2014 úterý     mše sv. nebude
5.2.2014 středa Památka sv. Agáty, panny a mučednice 18.00 h Za zemřelého Antonína a Ludmilu Lagovy a živou i zemřelou rodinu
6.2.2014 čtvrtek Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
7.2.2014 pátek   18.00 h Na poděkování za 80 let života, za zamřelého manžela a Boží ochranu pro celou rodinu
8.2.2014 sobota Připomínka sv. Jeronýma Emilianiho a připomínka sv. Josefíny Bakhity, panny 18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Sovkovu a Žákovu
9.2.2014 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
10.2.2014 pondělí Památka sv. Scholastiky, panny 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
11.2.2014 úterý Připomínka Panny Marie Lurdské   mše sv. nebude
12.2.2014 středa   18.00 h Za zemřelého Josefa Vaňka, manželku a zemřelé rodiče
13.2.2014 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
14.2.2014 pátek   18.00 h Na poděkování Pánu bohu za 70 lež života, vyprošení zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
15.2.2014 sobota   18.00 h Za zemřelou Annu Válkovu a živou i zemřelou rodinu
16.2.2014 neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
17.2.2014 pondělí Připomínka sv. Alexia a druhů, řeholníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
18.2.2014 úterý     mše sv. nebude
19.2.2014 středa   18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Sovkovu a Žákovu
20.2.2014 čtvrtek   18.00 h Za zemřelé stařečky Pavkovy a Komínkovy
21.2.2014 pátek Připomínka Petra Damianiho, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Vojtěcha a Anežku Žajdlíkovy, dva syny, zetě a dar zdraví
22.2.2014 sobota Svátek Stolce sv. Petra, apoštola 18.00 h Za zemřelé rodiče Františka a Antonii Kaňovy a jejich rodiče z obou stran
23.2.2014 neděle7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
24.2.2014 pondělí   18.00 h Za zemřelého Pavla Trávníčka, živou i zemřelou rodinu Trávníčkovu a dar zdraví
25.2.2014 úterý     mše sv. nebude
26.2.2014 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
27.2.2014 čtvrtek   15.00 h Pohřeb zemřelé Jarmily Těthalové
28.2.2014 pátek   18.00 h Za zemřelou Jaroslavu Vybíralovu a živou i zemřelou rodinu z obou stran