DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI na Svatém Hostýně

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI na Svatém Hostýněna téma „Spiritualita manželství dle teologie J.Pavla II.“ je naplánována na víkend 21.– 23. října 2011. Připraven je souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. V náplni víkendu nechybí promluvy kněze (P. Jan Balík), společná modlitba, adorace, mše sv., možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem a pro děti jsou připraveny katecheze a hry. Přihlášku naleznete na internetových stránkách Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se sociálním zařízením.


Bližší informace: Josef Záboj, tel.: 587 405 250, e-mail: zaboj@arcibol.cz

Více o duchovní obnově