Pořad bohoslužeb v březnu 2014

1.3.2014 sobota   18.00 h Za zemřelou Marii Galuškovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
2.3.2014 neděle8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
3.3.2014 pondělí   18.00 h Za zemřelé Jana a Kateřinu Kotačkovy, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
4.3.2014 úterý Připomínka sv. Kazimíra   mše sv. nebude
5.3.2014 středa POPELEČNÍ STŘEDA 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
6.3.2014 čtvrtek   18.00 h Za rodiče Annu a Matouše Zámečníkovy a Marii a Jiřího Turčinkovy
7.3.2014 pátek Památka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic 18.00 h Za zemřelého Jana Dominika, manželku a živou i zemřelou rodinu
8.3.2014 sobota Připomínka sv. Jana z Boha, řeholníka 18.00 h Za zemřelého Václava Maluška
9.3.2014 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
10.3.2014 pondělí Připomínka sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelé rodiče Pavelkovy, dva syny a celou zemřelou rodinu
11.3.2014 úterý     mše sv. nebude
12.3.2014 středa   18.00 h Za zemřelého Františka a Anežku Machovy a živou i zemřelou rodinu
13.3.2014 čtvrtek Výroční den volby Svatého otce Františka 18.00 h Za zemřelého Jana Hyráka, manželku, dceru, zetě a dvoje zemřelé rodiče
14.3.2014 pátek   18.00 h Za zemřelou Marii Vaňkovu, manžela, děti, vnuky a živou i zemřelou rodinu
15.3.2014 sobota   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
16.3.2014 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
17.3.2014 pondělí Připomínka sv. Patrika, biskupa 18.00 h Za zemřelého Jaroslava Juráčka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
18.3.2014 úterý Připomínka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
19.3.2014 středa Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE 18.00 h Za Josefy z farnosti živé i zemřelé
20.3.2014 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
21.3.2014 pátek   18.00 h Za zemřelé rodiče Radochovy, syna, zetě a ochranu Panny Marie
22.3.2014 sobota   18.00 h Za zemřelého Jana Trna, Anežku a Stanislava Vlkovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
23.3.2014 neděle3. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
24.3.2014 pondělí   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
25.3.2014 úterý Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 18.00 h   Za zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
26.3.2014 středa   18.00 h Za zemřelou Marii a Františka Páčovy a duše v očistci
27.3.2014 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou rodinu Štěpánovu, Milošovu, Přecechtělovu a dar zdraví
28.3.2014 pátek   18.00 h Za zemřelého Oldřicha Drexlera, sourozence a živou i zemřelou rodinu
29.3.2014 sobota   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.3.2014 neděle4. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
31.3.2014 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka