Mladí z naší arcidiecéze diskutovali při fóru mládeže s arcibiskupem Graubnerem

Mladí delegáti z farností olomoucké arcidiecéze se ve dnech 21. – 23. 2. 2014 shromáždili na IV. Arcidiecéznímu fóru mládeže v Kroměříži.

V roce rodiny spolu s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem hledali odpovědi na otázky, jak je dnes vnímána rodina a jak by oni sami chtěli v budoucnosti rodinu vytvářet. Arcidiecéznímu fóru mládeže

Z našeho setkání vzešly podněty, které nás obohatily a jako inspiraci je chceme předat v první řadě vám, našim vrstevníkům.

• Nehledejme ideální protějšek, ale snažme se ideálním protějškem stát.
• Na svém budoucím manželství musíme pracovat už teď. Naše nynější rodina pro nás je v tomto směru trenažérem lásky, sebeovládání, odpouštění, oběti a společné modlitby.
• Nebojme se ve svých společenstvích, s kněžími a s manželskými páry bavit o tom, jak se dobře připravit a žít budoucí manželství.
• Vzdělávejme se ve víře a žijme ji opravdově, aby byl Bůh i v našem budoucím manželství na prvním místě.
• Prosme Boha, který nás nejlépe zná, za své budoucí manžely či manželky nebo jiná životní povolání.
• Mějme odvahu vždy zastávat křesťanské zásady i v otázce předmanželského sexu a čistoty vztahů.
• Otevřme bez obav dveře zpovědnice, když zjistíme, že jsme něco ve vztahu hříchem pokazili.
• Nebuďme v lásce naivní, nestavějme jen na citech a prvním dojmu.

Chceme oslovit i ty, se kterými žijeme v jedné církvi. Dobré příklady rodin mnohých z vás vidíme, děkujeme za ně!

• Prosíme, chraňte věrnost zuby nehty, je pro nás důležité vědět, že i dnes jsou trvalá manželství možná.
• Ukažte nám, jak může společná modlitba rodinu stmelit.
• Věříme, že i vaše rodiny mohou být s Boží pomocí svaté.

Považujeme za důležité, obrátit se i na vás, kteří nás vychováváte ve víře a pomáháte nám na cestě k dobré rodině.

• Kněží, děkujeme, že tu pro nás jste. Prosíme, vysvětlujte mladým přijatelně Boží pohled na manželství.
• Rodiče, děkujeme, že jste nás chtěli, a nepřestávejte říkat svým dětem (i puberťákům), že je máte rádi.
• Zasvěcené osoby, děkujeme, že se za nás modlíte, prosíme, vytrvejte.

V Kroměříži 23.2.2014
Delegáti IV. Arcidiecézního fóra mládeže

Závěry z předešlých ročníků Fóra mládeže