Setkání pro ovdovělé

Setkání pro ovdovělé

Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého a Centrum pro rodinu Prostějov zvou ovdovělé z celé diecéze v sobotu 12. listopadu 2011 do Olomouce. Jde o první diecézní setkání určené pro tuto skupinu věřících. Setkání se uskuteční od 9.30 do 15 hod. v budově Kurie arcibiskupství na Biskupském nám. 2. Přednášet budou Mons. Josef Šich (Od stavu neštěstí ke zvláštní Boží ochraně), MUDr. Jitka Krausová (A co teď - cesta jde dál) a Bc. Marcela Řezníčková (Vždyť jako smrt je silná láska – vdovy v Písmu). Ve 14.00 hod. bude mše sv. pro účastníky v kapli sv. Anny u katedrály.

Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-3, reznickm@arcibol.cz

Více o setkání