Postní almužna obohatí nejen obdarované, ale i nás samotné

Postní almužna obohatí nejen obdarované, ale i nás samotné

Postní dobu pro věřící v roce 2014 opět obohatí možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Peníze za požitky, které si lidé během postu odřekli, mohou vložit do tzv. postniček. Tyto prostředky poté místní farnost prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným.

Podstatou Postní almužny je, že ten, kdo se chce k této akci přidat, do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Postničky jsou distribuovány prostřednictvím farností a místních Charit.

Jde o dobrovolnou duchovní formaci jednotlivců a rodin, lidí věřících i sympatizantů. Účelem akce je, aby se místní farnost ve spolupráci s místní Charitou společně vytipovaly potřebné lidi ve svém okolí, kterým výnos postní almužny pomůže (tedy aby farnost a Charita „našly společnou řeč“).

Podobné infomace o celé akci na leznete na www.postnialmuzna.cz