Modlitba za národ 27. 9. 2011

Modlitba za národ 27. 9. 2011

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP pozval všechny ke společné modlitbě za národ v předvečer státního svátku - slavnosti sv. Václava.

... "Drazí, přijměte také mé pozvání ke Společné modlitbě českého národa, v úterý 27. září v 19.00 hodin. Letos poprvé se v předvečer Národní svatováclavské pouti, ve chvíli, kdy z Pražského hradu jsou do Staré Boleslavi se všemi poctami vezeny ostatky svatého knížete Václava, spojí věřící celé země ve společné modlitbě. Toto pozvání je výzvou: sejděme se všichni tam, kde jsme doma, zvláště na místech svatého Václava připomínajících, rodiny, sousedé, staří s těmi nejmladšími, ale i věřícími s nevěřícími – za vyzvánění zvonů vytvořme modlitební most s prosbami za národ, za jeho příznivou budoucnost, za překonání nebezpečí, které dnes spočívají především v nás samých." ...

...„Tam, kde se nekoná večerní bohoslužba, pozvěte věřící ke krátkému připojení se do společenství modlitby za národ v jejich rodinách,“ vyzval duchovní správce olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který zároveň prosí, aby se k modlitbě, jejíž text uvádíme níže, přidal zpěv svatováclavského chorálu a státní hymna. ...

Modlitba za národ

Bože, Otče nás všech,
děkujeme ti za Čechy, Moravu a Slezsko
– naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit
proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
Prosíme tě, dej i nám dnes
potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov
a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění
a každý na svém místě
po vzoru sv. knížete Václava
zodpovědně konali svůj úkol.
Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Celý text slova otce arcibiskupa Dominika Duky OP a několik inspirací k této modlitbě naleznete zde