Mladí z děkanátu jsou zvání na společné setkání

Mladí z děkanátu jsou zvání na společné setkání

Na Květnou neděli se začal s mladými setkávat bl. Jan Pavel II. Viděl že je to dobré a vyzval biskupy celého světa, aby se i oni scházeli s mladými své diecéze.

V naší aricidiecézi se konají střídavě diecézní a děkanátní setkání mládeže. V letošním roce mají mladí možnost se sejít v kruhu děkanátním.

Přihlásit se a jet na setknání mohou klidně i mladí od 7. třídy a starší.

Děkanátkní setkání 2014
Motto: „Blahoslavení chudí v duchu,neboť jejich je nebeské království.“ (Mt 5,3)

Kdy: 12. dubna 2014
Kde: Stojanonov gymnázium velehrad

Program:
9:00 – registrace
9:30 – úvodí slovo, přivítání
9:45 – divadlo Moravské Pašije v podání Víťi Marčíka
11:00 – diskuzní skupinky
12:00 – hra
13:00 – oběd – naposledy bylo pečené kuře tak uvidíme co nám uvaří letos :-)
13:30 – 14:30 – možnost svátosti smíření
14:30 – workshopy:

o.Vojtěch Šíma – Aby se moje zpvěď stala slavností

Otmar Oliva – Prohlídka sochařského ateliéru

manželé Pavla a Robert Hájkovi – Předmanželský vztah, manželství a rodina

sestry paulínky – 7 ctností a neřestí v kyberprostoru (Facebook, stahování, komunikace,…)

Vladimír Švarc – „Ožehavé“ momenty církevních dějin

16:30 – mše svatá, celebrovat bude (dá-li Pán) Mons. Jan Graubner

- kdo se přihlásí později než do 10. dubna riskuje, že bude bez oběda :-)
- účastnický dar 100 kč
- celým programem nás bude doprovázet skupina Capella z Hluku

Přihláška: zde

Foto z diecézního setkání ve Veselí nad Moravou 2007.

Fotogalerie