Všichni jsme zvání na besedu s P. Markem Orko Váchou

Všichni jsme zvání na besedu s P. Markem Orko Váchou

V pátek 4.dubna 2014 přijede do Blatnice P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. a přednese úvahu o Ekologii a křesťanství.
Beseda se uskuteční na Domu Svaté rodiny v 19:00

P.Marek Orko Vácha je přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Kdo je P. Marek Orko Vácha ?

Besedu pořáda Křesťanská akademie