Pořad bohoslužeb v dubnu 2014

1.4.2014 úterý   16.00 h   Pohřeb zemřelé Marie Machové
2.4.2014 středa Připomínka sv. Františka z Pauly, poustevníka 18.00 h Za zemřelého Josefa a Annu Bartošovy a živou rodinu
3.4.2014 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu, zemřelé rodiče z obou stran a dar zdraví
4.4.2014 pátekPřipomínka sv. Izidora, biskupa a učitele církve 18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Hyrákovu
5.4.2014 sobota Připomínka sv. Vincence Ferrerského, kněze 18.00 h Za zemřelého Františka a Růženu Matuštíkovy, za snachu, dvoje rodiče, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
6.4.2014 neděle5. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
7.4.2014 pondělí Připomínka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
8.4.2014 úterý     mše sv. nebude
9.4.2014 středa   18.00 h Za zemřelé rodiče, sestru a vzájemné odpuštění
10.4.2014 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého manžela, rodinu Pěnčíkovu a Halavínovu
11.4.2014 pátek Připomínka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka 18.00 h Za zemřelou Růženu Žajdlíkovu, manžela, rodiče Kostrůnkovy a duše v očistci
12.4.2014 sobota   18.00 h Za zemřelého Vojtěcha Olbrechta, Eduarda Janotu a Libora Martinka
13.4.2014 neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE9.00 hZa farníky
14.4.2014 pondělíPONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
15.4.2014 úterý ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE   mše sv. nebude
16.4.2014 středa STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 18.00 h Za zemřelého Františka Hyráka, rodiče a dvoje prarodiče
17.4.2014 čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK 18.00 h OBŘADY ZELENÉHO ČTVRTKU
18.4.2014 pátekVELKÝ PÁTEK 18.00 h OBŘADY VELKÉHO PÁTKU
19.4.2014 sobota BÍLÁ SOBOTA 20.00 h OBŘADY VIGILIE VZKŘÍŠENÍ
20.4.2014 neděleSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ9.00 hZa farníky
21.4.2014 pondělíPONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 9.00 hNa úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
22.4.2014 úterý ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   mše sv. nebude
23.4.2014 středa STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu
24.4.2014 čtvrtek ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelého Bohuslava Páče, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu
25.4.2014 pátekPÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a živou i zemřelou rodinu Libosvárovu a Hlaváčovu
26.4.2014 sobota SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelého Jaroslava Křápka, manželku a dvoje rodiče
27.4.2014 neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ9.00 hZa farníky
28.4.2014 pondělí Připomínka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka a připomínka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze 18.00 h Za zemřelou Marii a Františka Hyrákovy, dary Ducha svatého a Boží požehnání
29.4.2014 úterý Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy   mše sv. nebude
30.4.2014 středa Připomínka sv. Zikmunda, mučedníka a připomínka sv. Pia V., papeže 16.00 h Pohřeb zemřelého Jana Kaně