Pořad bohoslužeb v květnu 2014

1.5.2014 čtvrtek Připomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
2.5.2014 pátek Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Jaroslava a Růženu Maluškovy, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
3.5.2014 sobota Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
4.5.2014 neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
5.5.2014 pondělí   18.00 h Za Jana a Annu Míškovy, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
6.5.2014 úterý Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka   mše sv. nebude
7.5.2014 středa   18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let, dar zdraví a ochranu rodině
8.5.2014 čtvrtek Připomínka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
9.5.2014 pátek   18.00 h Za zemřelého Františka Pavelku, rodiče z obou stran a živou i zemřelou rodinu
10.5.2014 sobota   18.00 h Za zemřelého Antonína Dominika, rodiče a živou i zemřelou rodinu
11.5.2014 neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
12.5.2014 pondělí Připomínka sv. Nerea a Achillea, mučedníků a připomínka sv. Pankráce, mučedníka 18.00 h Za zemřelého Františka Vlka, manželku, syna, živou i zemřelou rodinu, za dar zdraví a na poděkování dožití 40 let manželství
13.5.2014 úterý Připomínka Panny Marie Fatimské   mše sv. nebude
14.5.2014 středa Svátek sv. Matěje, apoštola 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
15.5.2014 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Josefa Radocha, otce, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
16.5.2014 pátek Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
17.5.2014 sobota   18.00 h Za zemřelou Ludmilu Bartošovu, manžela, syna, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
18.5.2014 neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa prvokomunikanty a za farníky
19.5.2014 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
20.5.2014 úterý Památka sv. Klementa Marii Hofbauera, kněze   mše sv. nebude
21.5.2014 středa Připomínka sv. Kryštofa Magallanese, kněze a jeho druhů, mučedníků   mše sv. nebude
22.5.2014 čtvrtek Připomínka sv. Rity z Cascie, řeholnice   mše sv. nebude
23.5.2014 pátek   17.30 h   NOC KOSTELŮ
24.5.2014 sobota     mše sv. nebude
25.5.2014 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
26.5.2014 pondělí     mše sv. nebude
27.5.2014 úterý     mše sv. nebude
28.5.2014 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
29.5.2014 čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
30.5.2014 pátekPamátka sv. Zdislavy 18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a živou i zemřelou rodinu Hlaváčovu a Libosvárovu
31.5.2014 sobota Svátek Navštívení Panny Marie 18.00 h Za zemřelého Františka Bachana, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví