Píseň - Buď od nás pozdraven

Píseň - Buď od nás pozdraven

Text a nápěv: P. A. Šuránek

1. Buď od nás pozdraven, čistých srdcí králi,
celý svět kéž Tě zná a Tvou moudrost chválí.

Refrén
Ty jsi pastýř náš, Ty své ovce znáš,
všechny miluješ, o každého dbáš,
všechna lidská srdce ve svojí moci máš.

2. Přitahuj ta srdce na své srdce žhavé,
vtiskuj nám do dlaní rány své krvavé.

Refrén

3. Vtiskni ty své rány i do našich nohou,
ať ovce zbloudilé hledat Ti pomohou.

Refrén

4. Jazyk náš zasvěcuj modlitbě, mlčení,
ony i kamení v živný chléb promění.

Refrén

5. V Matku Tvou přesvatou naději skládáme,
ovce i Pastýře v ochranu jí dáváme.

Přílohy

Text a noty