Kam vyrazit o prázdninách?!

Kam vyrazit o prázdninách?!

Bombastik - akce pro holky i kluky od 12 - 15 let.
Více zde

Raft - akce pro mládež od 15 - 25 let.
Více zde

Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty na Velehradě
Více zde

Ministranti 15+
Více zde

Super tábor pro ministranty
Více zde

Ministrantský putovní tábor
Více zde

Ministrantský tábor na Arše
Více zde

VIA - Duchvoní cvičení
Více zde