Pořad bohoslužeb v červnu 2014

1.6.2014 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
2.6.2014 pondělí Připomínka sv. Marcelina a Petra, mučedníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
3.6.2014 úterý Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků   mše sv. nebude
4.6.2014 středa   18.00 h Za zemřelé rodiče, dceru a živou rodinu Malušovu
5.6.2014 čtvrtek Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, duše v očistci a živou i zemřelou rodinu
6.6.2014 pátek Připomínka sv. Pavlíny, panny a mučednice a připomínka sv. Norberta, biskupa 16.00 h Pohřeb zemřelého Františka Radocha
7.6.2014 sobota   18.00 h Za zemřelou Marii Machovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
8.6.2014 neděleSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO9.00 hZa farníky
9.6.2014 pondělí Připomínka sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
10.6.2014 úterý     mše sv. nebude
11.6.2014 středa Památka sv. Barnabáše, apoštola 18.00 h Za zemřelého P. Miroslava Bachana a celou živou i zemřelou rodinu
12.6.2014 čtvrtek   18.00 h Za Antoníny z farnosti živé i zemřelé
13.6.2014 pátek Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve   POUŤ – mše sv. nebude
14.6.2014 sobota   18.00 h Za zemřelého Antonína a Hedviku Lopatovy, zetě, vnuka a dar zdraví celé rodině
15.6.2014 neděleSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE POUŤ – mše sv. nebude
16.6.2014 pondělí   18.00 h Za zemřelého Vlastimila a Ludmilu Křápkovy, jejich rodiče a rodiny a dar zdraví
17.6.2014 úterý     mše sv. nebude
18.6.2014 středa   18.00 h Za zemřelého Stanislava Miklíčka, dvoje zemřelé rodiče a živou i zemřelou rodinu
19.6.2014 čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
20.6.2014 pátek   18.00 h Za zemřelého Františka Vaňka, zetě, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
21.6.2014 sobota Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 18.00 h Za zemřelého Antonína Dobřeckého a živou i zemřelou rodinu Pospíšilovu a Dobřeckou
22.6.2014 neděle12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
23.6.2014 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
24.6.2014 úterýSlavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE   mše sv. nebude
25.6.2014 středa   18.00 h Za zemřelého Františka Kaňu, manželku, vnuka a zetě
26.6.2014 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Josefa Vaněčkovy, celou rodinu a duše v očistci
27.6.2014 pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Bočkovu, manžela a dvoje zemřelé rodiče
28.6.2014 sobota Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 18.00 h Za zemřelého Jana Bezděka, dvoje zemřelé rodiče a za dar zdraví
29.6.2014 neděleSlavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ  POUŤ – mše sv. nebude
30.6.2014 pondělí Svátek Výročí posvěcení katedrály 18.00 h Za zemřelého Stanislava Budaře, živou i zemřelou rodinu Budařovu a Páčovu a dary Ducha svatého