Před 112 lety se narodil služebník Boží P. Šuránek

Před 112 lety se narodil služebník Boží P. Šuránek

P. Antonín Šuránek se narodil 29. května 1902 o slavnosti Těla a krve Páně.
V těchto dnech se církev připravuje na jinou slavnost – slavnost Seslání Ducha svatého, Boží hod svatodušní.
K narozeninám se s oblibou dávají dárky. Jaký dárek by udělal radost P. Šuránkovi? Určitě by to byla upřímná modlitba.
Můžeme využít třeba i jeho modlitby k Duchu svatému.

Každodenní modlitba služebníků a služebnic Ducha svatého
P. Antonín Šuránek

Duchu svatý,
učiň mě svým pokorným služebníkem:
spravedlivým, nesmlouvavým,
nebojácným služebníkem
Lásky a Pravdy
a neúnavným bojovníkem proti:
požívání alkoholu, nikotinu, drog
a proti znesvěcování sexu.

Maria, Neposkvrněná Snoubenko Ducha Svatého,
pomáhej nám!
Josefe, pokorný služebníku Ducha Svatého,
pomáhej nám!
Všichni svatí a světice Boží,
pokorní služebníci
a služebnice Ducha svatého,
pomáhejte nám!
Všichni lidé dobré vůle,
pokorní služebníci
a služebnice Ducha svatého,
pomáhejte nám!

Můžeme také zajít ke hrobu P. Šuránka, nebo zapátrat doma v knihovně, jestli v ní nenajdeme nějakou jeho knihu a začíst se do ní …