Modlitební setkání u hrobu P. A. Šuránka

Modlitební setkání u hrobu P. A. Šuránka

P. Antonín Šuránek zemřel 3. listopadu 1982. Je to den jeho smrti, ale zároveň i narození pro věčnost.

Přestože většina z nás ho zná jen zprostředkovaně, věříme, že titul Služebník Boží si právem zaslouží.

Máme velkého přímluvce v nebi a jen stěží si tuto skutečnost plně uvědomujeme.

Všichni jeho příznivci a ctitelé jsou zváni vždy 3. den v měsíci ke hrobu P. Šuránka, kde se po mši svaté budeme společně modlit za farnost, nová povolání a posvěcení kněží.

V případě, že třetího vyjde na den, kdy není mše svatá, bude modlitba začínat už v 18:00 hod.