Františkání nás zvou na pěší pouť, do našeho kostela i na Antonínek

Františkání nás zvou na pěší pouť, do našeho kostela i na Antonínek

Program:

Sobota 28.června 2014

• 11.00 hodin - odchod poutníků z Velehradu od kříže vedle baziliky, po poutní cestě do Uherského Hradiště
• 13.00 hodin - zastávka a občerstvení ve františkánském klášteře v Uh. Hradišti, modlitba v kostele Zvěstování P. Marie
• 14.00 hodin - odchod od františkánského kláštera po poutní cestě Velehrad Antonínek do Ostrožské Lhoty
• 17.00 hodin - františkánská večeře v Pastoračním domě P. Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě
19.00 hodin - adorace a večer chval s hudebním doprovodem
-kostel sv. Jakuba v Ostrožské Lhotě

- nocleh na karimatkách v Pastoračním domě v Ostrožské Lhotě
nebo v poutním domě na Velehradě, odvoz poutníků zajištěn

Neděle 29.června 2014

• 8.00 hodin - modlitba u hrobu P. A. Šuránka, poté odchod poutníků na Antonínek
• 10.30 hodin - mše svatá na Antonínku, celebruje P. Jakub František Sadílek, OFM, P.M. Sněžná, Praha
• 12.00 hodin - oběd ve venkovním velkém stanu
– pro přihlášené poutníky
• 13.00 hodin - „S františkány o františkánství“
– sdílení, otázky, svědectví - kaple sv. Antonína

Oběd na Antonínku v neděli 29.června si můžete přihlásit na e-mailové adrese: zdenka.folty@gmail.com nebo na tel.: 739 083 730