Oznamy pro farnost 8. 6. 2014

Viz příloha

Přílohy

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO