Matice svatoantonínská opět připravuje poutní zájezd

Stalo se již tradicí, že Matice svatoantonínská pořádá v době prázdnin poutní zájezd.

Letos vyrazíme 9. srpna 2014 na Valašsko.

Program :

9.00 Štípa - mše sv. v poutním kostele Narození Panny Marie

10.30 Fryšták - středisko salesiánů Dona Boska - hry pro děti, oběd z vlastních zásob, nebo si zakoupíte v tamní jídelně

12.45 Ploština - kaple zasvěcená Panně Marii Bolestné byla vybudována v roce 1946 k uctění památky obětí upálených nacisty ke konci II. svět. války. Prohlídka, modlitba, pobyt v přírodě, hry

13.45 Újezd u Val. Klobouk - kostel sv. Mikuláše, farní zahrada, občerstvení

15.00 Luhačovice - kostel Sv. rodiny, individuální prohlídka města

16.30 - 17.00 Odjezd

V rámci Roku rodiny bychom chtěli, aby se zájezdu zúčastnily také děti, ať už se svými rodiči nebo prarodiči.

Přihlaste se u pana Míška do konce června, nahlaste i zda chcete oběd(cena 80,-Kč)Předpokládaný návrat 18.00 - 18.30, cena 300,- Kč, děti do 15 let zdarma.