Oznamy pro farnost 15. 6. 2014

Viz příloha

Přílohy

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE