Pořad bohoslužeb v červenci 2014

1.7.2014 úterý     mše sv. nebude
2.7.2014 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
3.7.2014 čtvrtek Svátek sv. Tomáše, apoštola 18.00 h Za zemřelého Františka Maluše, dvoje zemřelé rodiče, celou živou i zemřelou rodinu a za dar zdraví
4.7.2014 pátek Připomínka sv. Prokopa, opata a připomínka sv. Alžběty Portugalské 18.00 h Za zemřelou rodinu Pavlasovu, Žlábkovu, Durchanovu a Hřídelovu
5.7.2014 sobota Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy 18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
6.7.2014 neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
7.7.2014 pondělí   18.00 h Za zemřelého otce a celou živou i zemřelou rodinu
8.7.2014 úterý     mše sv. nebude
9.7.2014 středa Připomínka sv. Augustina Žao Ronga, kněze a jeho druhů, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Josefa Lopatu, dvoje rodiče, dva vnuky a Boží ochranu
10.7.2014 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
11.7.2014 pátek Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní , za dar zdraví a zemřelého manžela
12.7.2014 sobota   18.00 h Za zemřelého Miloslava Gottvalda, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
13.7.2014 neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
14.7.2014 pondělí Připomínka bl. Hroznaty, mučedníka a připomínka sv. Kamila de Lellis, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
15.7.2014 úterý Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
16.7.2014 středa Připomínka Panny Marie Karmelské 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
17.7.2014 čtvrtek Připomínka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží 18.00 h Za zemřelou Hedviku Lopatovu, manžela, dva zetě a živou i zemřelou rodinu
18.7.2014 pátek   18.00 h Na poděkování za 50 let manželství
19.7.2014 sobota   18.00 h Za zemřelou Jiřinu Jelénkovu, dvoje zemřelé rodiče, Marii Žajdlíkovu a dar zdraví
20.7.2014 neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
21.7.2014 pondělí Připomínka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
22.7.2014 úterý Památka sv. Marie Magdalény   mše sv. nebude
23.7.2014 středa Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 18.00 h Za zemřelého Miroslava Miklíčka, otce a duše v očistci
24.7.2014 čtvrtek Připomínka sv. Šarbela Makhlufa, kněze 18.00 h Za zemřelého Libora Blahuše, živou i zemřelou rodinu Blahušovu a Jelénkovu
25.7.2014 pátek Svátek sv. Jakuba, apoštola 18.00 h Za Jakuby a Anny
26.7.2014 sobota Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 18.00 h Za zemřelého Bohuslava Maluše, dvoje zemřelé rodiče, rodinu Jagošovu a za dar zdraví
27.7.2014 neděleSlavnost sv. Jakuba, apoštola, patrona našeho kostela9.00 hZa padesátníky, šedesátníky, sedmdesátníky živé i zemřelé a ostatní farníky
28.7.2014 pondělí   18.00 h Za oběti první světové války
29.7.2014 úterý Památka sv. Marty 16.00 h   Pohřeb zemřelé Marie Maluškové
30.7.2014 středa Připomínka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Marii Dominikovu, manžela, živou i zemřelou rodinu
31.7.2014 čtvrtek Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Zámečníkovu, manžela a živou i zemřelou rodinu