Pořad bohoslužeb v srpnu 2014

1.8.2014 pátek Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Jaromíra Páče, živou i zemřelou rodinu a Boží požehnání
2.8.2014 sobota Připomínka Panny Marie Královny andělů, připomínka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa a připomínka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze 18.00 h Za zemřelého Josefa Křiváka, dvoje zemřelé rodiče, švagra, za živou i zemřelou rodinu Křivákovu, Kaucovu a dar zdraví
3.8.2014 neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
4.8.2014 pondělí Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 18.00 h Za zemřelou Annu Hyrákovu, manžela, dceru, zetě, dvoje zemřelé rodiče a za dar zdraví
5.8.2014 úterý     mše sv. nebude
6.8.2014 středaSvátek Proměnění Páně 18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, zetě, dvoje zemřelé rodiče, živou i zemřelou rodinu a za dar zdraví
7.8.2014 čtvrtek Připomínka sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků a připomínka sv. Kajetána, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
8.8.2014 pátek Památka sv. Dominika, kněze 18.00 h Za zemřelou Annu Juráskovu, manžela a dva syny
9.8.2014 sobota Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 18.00 h Za zemřelého Josefa Dominika, zetě, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
10.8.2014 neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
11.8.2014 pondělí Památka sv. Kláry, panny 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
12.8.2014 úterý Připomínka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice   mše sv. nebude
13.8.2014 středaPřipomínka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Františka Pavlase, manželku a živou i zemřelou rodinu
14.8.2014 čtvrtek Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Stanislava Lagu, živou i zemřelou rodinu
15.8.2014 pátek Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
16.8.2014 sobota Připomínka sv. Štěpána Uherského 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Vítkovu, manžela, syna a dvoje zemřelé rodiče
17.8.2014 neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
18.8.2014 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
19.8.2014 úterý Připomínka sv. Jana Eudese, kněze   mše sv. nebude
20.8.2014 středaPamátka sv. Bernarda, opata a učitele církve 18.00 h Za zemřelé Boženu a Jakuba Dominikovy a celou živou i zemřelou rodinu
21.8.2014 čtvrtek Památka sv. Pia X., papeže 18.00 h Za zemřelého Josefa Bachana, rodiče Bachanovy a Žajdlíkovy a živou i zemřelou rodinu
22.8.2014 pátek Památka Panny Marie Královny 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
23.8.2014 sobota Připomínka sv. Růženy z Limy, panny 18.00 h Za zemřelé rodiče Žajdlíkovy, zemřelého zetě a živou i zemřelou rodinu
24.8.2014 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
25.8.2014 pondělí Připomínka sv. Kristina a druhů, mučedníků, Připomínka sv. Ludvíka a připomínka sv. Josefa Kalasanského, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
26.8.2014 úterý     mše sv. nebude
27.8.2014 středa Památka sv. Moniky 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let života
28.8.2014 čtvrtek Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu do dalších let
29.8.2014 pátek Památka Umučení sv. Jana Křtitele 18.00 h Za zemřelou rodinu Maluškovu, Turčinovu, duše v očistci a za dar zdraví
30.8.2014 sobota   18.00 h Za zemřelého Jakuba a Marii Dominikovy a ostatní rodinu
31.8.2014 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ POUŤ - mše sv. nebude