Oznamy pro farnost 13. 7. 2014

Viz příloha

Přílohy

15. neděle v mezidobí
15. neděle v mezidobí