Pěší pouť na Velehrad z mnoha směrů a mnoha poutníky

Již čtrnáct let směřují kroky stovek poutníků koncem prázdnin z mnoha světových stran na Velehrad. Od roku 2008 se k těmto řadám přidala i naše farnost. Ze Lhoty nás vyjde míň, ale nakonec se spojíme v jeden velký proud se stejným cílem, jímž je Velehrad.

Jak bude probíhat pouť letos?

Čtvrtek 21. 8. sraz u kostela v Ostrožské Lhotě v odpol. hodinách
Ostr. Lhota – Polešovice (cca 15 km)

Pátek 22. 8.
Polešovice – Klimentek – Buchlovice (cca 28 km)

Sobota 23. 8.
Buchlovice – Velehrad (cca 6 km)

V sobotu 23. 8. 2014 na Velehradě:
10:30 obnova zasvěcení, přijetí do Společenství čistých srdcí, jeho členové vedou modlitbu růžence
11:30 mše sv. - slouží probošt Pavel Pacner
15:00 přednáška P. Piťhy o 25 letech svobody, požehnání a rozloučení

Přihlásit a získat další informace můžete u Aleny Skřenkové.

O smyslu a vzniku poutě zde