Oznamy pro farnost 20. 7. 2014

Viz příloha

Přílohy

16. neděle v mezidobí
16. neděle v mezidobí