Pořad bohoslužeb v září 2014

1.9.2014 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
2.9.2014 úterý     mše sv. nebude
3.9.2014 středa Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve   mše sv. nebude
4.9.2014 čtvrtek     mše sv. nebude
5.9.2014 pátek     mše sv. nebude
6.9.2014 sobota     mše sv. nebude
7.9.2014 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
8.9.2014 pondělí Svátek Narození Panny Marie   mše sv. nebude
9.9.2014 úterý Připomínka sv. Petra Klavera, kněze   mše sv. nebude
10.9.2014 středa Připomínka sv. Karla Spinoly, kněze a mučedníka   mše sv. nebude
11.9.2014 čtvrtek     mše sv. nebude
12.9.2014 pátek Připomínka Jména Panny Marie 18.00 h Za zemřelé rodiče a prarodiče Žajdlíkovy a Kotrůnkovy, za dva zemřelé švagry a dar zdraví
13.9.2014 sobota Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl dárce
14.9.2014 neděleSvátek Povýšení svatého Kříže9.00 hZa farníky
15.9.2014 pondělí Památka Panny Marie Bolestné 18.00 h Za Ludmily z farnosti živé i zemřelé
16.9.2014 úterýPamátka sv. Ludmily, mučednice   mše sv. nebude
17.9.2014 středa Připomínka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků a sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Marii Těthalovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
18.9.2014 čtvrtek   18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a prosba za Dary Ducha svatého
19.9.2014 pátek Připomínka sv. Januária, biskupa a mučedníka 18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Hyrákovu a Štajnochovu
20.9.2014 sobota Památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze, Pavla Chóng Ha-sanga a druhů, mučedníků 18.00 h Za zemřelou Jarmilu Zelenou, manžela, vnuka a celou živou i zemřelou rodinu
21.9.2014 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
22.9.2014 pondělí   18.00 h Za zemřelou Marii Pavlasovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
23.9.2014 úterý Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze   mše sv. nebude
24.9.2014 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
25.9.2014 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Zdeňka Vaněčka, rodiče a duše v očistci
26.9.2014 pátek Připomínka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 18.00 h Za zemřelou Marii Botkovu, dceru, zetě a živou i zemřelou rodinu
27.9.2014 sobota Památka sv. Vincence z Paula, kněze 18.00 h Za zemřelého Václava Macha, manželku, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
28.9.2014 neděleSlavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze9.00 hZa farníky
29.9.2014 pondělí Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.9.2014 úterý Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve   mše sv. nebude