Pořad bohoslužeb v říjnu 2014

1.10.2014 středa Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Antonína Lagovy a duše v očistci
2.10.2014 čtvrtek Památka svatých andělů strážných 18.00 h Za zemřelého Jaroslava Zásmětu, manželku a dvoje zemřelé rodiče
3.10.2014 pátek   15.30 h Pohřeb zemřelého Františka Matuštíka
4.10.2014 sobota Památka sv. Františka z Assisi 14.00 h Pohřeb zemřelého Františka Žajdlíka
5.10.2014 neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
6.10.2014 pondělí Připomínka sv. Bruna, kněze 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
7.10.2014 úterý Památka Panny Marie Růžencové   mše sv. nebude
8.10.2014 středa   18.00 h Za zemřelou Marii a Karla Křivákovy, syna, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
9.10.2014 čtvrtek Připomínka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů mučedníků a připomínka sv. Jana Leonardiho, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
10.10.2014 pátek   18.00 h Na úmysl dárce
11.10.2014 sobota   VELEHRAD - mše sv. nebude
12.10.2014 neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
13.10.2014 pondělí   18.00 h Za zemřelou Danu Šírovu
14.10.2014 úterý Připomínka sv. Kalista I., papeže a mučedníka   mše sv. nebude
15.10.2014 středa Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
16.10.2014 čtvrtek Připomínka sv. Hedviky, řeholnice a připomínka sv. Markéty Marie Alacoque, panny 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Radochovu, manžela, dceru, syna a zetě
17.10.2014 pátek Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, dar zdraví a ochranu Panny Marie
18.10.2014 sobota Svátek sv. Lukáše, evangelisty 18.00 h Za zemřelou Františku Šichovu, manžela, syna a dar zdraví
19.10.2014 neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
20.10.2014 pondělí   18.00 h Za zemřelého Josefa Pavelku, bratra a dvoje zemřelé rodiče
21.10.2014 úterý Připomínka bl. Karla Rakouského   mše sv. nebude
22.10.2014 středa Připomínka bl. Jana Pavla II., papeže 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
23.10.2014 čtvrtek Připomínka sv. Jana Kapistránského, kněze 18.00 h Za zemřelou Annu Maluškovu, manžela, dva zetě a živou i zemřelou rodinu
24.10.2014 pátekPřipomínka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 18.00 h Na poděkování
25.10.2014 sobota   18.00 h Za zemřelého Františka a Annu Mazurkovy, zetě, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
26.10.2014 neděleSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA9.00 hZa farníky
27.10.2014 pondělí   18.00 h Za zemřelého Antonína Maluška a dvoje zemřelé rodiče
28.10.2014 úterý Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů   mše sv. nebude
29.10.2014 středaPřipomínka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 18.00 h Za Josefa Vaňka a Františka Lopatu, padlé v první světové válce a ostatní oběti první světové války
30.10.2014 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
31.10.2014 pátek Připomínka sv. Wolfganga, biskupa 18.00 h Za zemřelého Františka Radocha, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci