Oznamy pro farnost 17. 8. 2014

Viz příloha

Přílohy

20. neděle v mezidobí
20. neděle v mezidobí