Škola partnerství - tip nejen pro ty, co svatbu již plánují

Škola partnerství - tip nejen pro ty, co svatbu již plánují

Śkola partnerství je kurz, který se věnuje problematice mezilidských vztahů, především vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 16 let (věk účastníků programu se však pohybuje mezi 17 a 33 lety), partner není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání.

Zahrnuje 16 tématických bloků přednášek, práci ve skupinách, zážitkové aktivity a možnost konzultací s odborníky i duchovními. Letošní ročník bude už dvanáctý a zájem i spokojenost absolventů z roku na rok stoupá. "ŠP" pro Tebe pořádá Centrum pro rodinu v Olomuci Centrum ve spolupráci s Arcidiecézním centrem mládeže v Olomouci. Víkendy budou probíhat v Rajnochovicích.

Více zde