Oznamy pro farnost 31. 8. 2014

Viz příloha

Přílohy

22. neděle v mezidobí
22. neděle v mezidobí