Oznamy pro farnost 7. 9. 2014

Viz příloha

Přílohy

23. neděle v mezidobí
23. neděle v mezidobí