Odhalení reliéfu P. Antonína Šuránka - Velký Ořechov

Odhalení reliéfu P. Antonína Šuránka - Velký Ořechov

Arcibiskup Jan Graubner požehnal v neděli 14.9.2014 reliéf P. Antonína Šuránka.

Fotografie z požehnání jsou k nahlédnutí na stránce Člověk a Víra

Video naleznete Člověk a Víra

P. Antonín Šuránek, rodák z Ostrožské Lhoty, působil ve farnosti Velký Ořechov před více jak 63 lety (1950-1951). Právě sem ho vládnoucí komunistický režim vykázal. Bylo to v době, kdy byly rušeny kláštery a semináře, kněží byli zatýkání a posílání do PTP. Pro něho však přesun do Ořechova trestem nebyl. V té době ve farnosti působil pouze stařičký kněz a mladého kaplana si velmi brzo oblíbili nejen děti, mládež, ale i dospělí. Otec Antonín dobře věděl, že je tajně sledován a jeho pošta cenzurována. Po pouhých deseti měsících byl zatčen STB a odvezen do internačního tábora v Želivu.

Ve vzpomínkách a především srdcích mnoha pamětníků však žije i dnes. Dlouhá léta usilovala obec a farnost o uctění památky služebníka Božího P. Šuránka ve své farnosti. Jejich tužba byla vyplněna odhalením pamětního reliéfu na farním kostele sv. Václava. Slavnostní odkrytí proběhlo o svátku Povýšení svatého kříže, jak příhodné! „P. Šuránek byl kněz, který byl do kříže zahleděný, kříž dokázal přijímat i nést“, zmínil arcibiskup Jan Graubner během promluvy.

Farnost k této příležitosti vydala i útlou knížečku. Vy, kteří osobnost P. Šuránka neznáte, v ní naleznete v kostce jeho stručný životopis, obohacený o vzpomínky místních farníků. (Za pouhých 55 Kč je možné si ji zakoupit i v kapli na Svatém Antonínku.)

Je krásné, když má kněz rád své ovečky. Je krásné, když tyto ovečky mu jeho lásku opětují a nezapomínají na svého duchovního pastýře.
„Mladší generace zapomíná na kněze Antonína Šuránka proto, protože zapomíná i na Boha“, řekl Martin Vévoda, místní farář. Snažme se Boha ve svém životě hledat. Třeba i skrze lidi, kteří žili příkladným životem, mezi něž bezesporu patřil i P. Šuránek.

Přílohy

Brožura vydaná obcí V. Ořechov
Brožura vydaná obcí V. Ořechov