Oznamy pro farnost 28. 9. 2014

Viz příloha

Přílohy

26. neděle v mezidobí
26. neděle v mezidobí