Věnujme tři hodiny svým rodinám!

Věnujme tři hodiny svým rodinám!

Snad více jak patnáct let nás zvou naši biskupové ke společným modlitbám za rodiny a kněžská povolání. Každý děkanát má s ročním předstihem vyčleněnou konkrétní sobotu.
Jedná se o jedno jediné sobotní odpoledne během roku. Zpravidla jsme zváni na Velehrad a program je téměř neměnný – 15:00 růženec, 16:00 adorace, 17:00 mše svatá. Na děkanát Uherské Hradiště přijde letos řada 11. října 2014 a sejdeme se opět na Velehradě.

K modlitbě jsme vybízení i v pastýřských listech otce arcibiskupa a se stejnou prosbou se na nás obrací i papež František.
Prožíváme Rok rodiny. Co kdybychom využili možnosti a strávili právě tuto sobotu společně v rodinném kruhu a třeba i s prarodiči?!
Navíc si můžeme naplánovat i výlet či jinou aktivitu (jen samotný Velehrad nám nabízí nepřeberné množství). Pokud máte menší děti, je možnost si „úkoly“ rozdělit. Jeden z rodičů se může zúčastnit už modlitby růžence či adorace, druhý se bude věnovat dětem a mši svatou prožijete společně.