Oznamy pro farnost 5. 10. 2014

Viz příloha

Přílohy

27. neděle v mezidobí
27. neděle v mezidobí