Pořad bohoslužeb v listopadu 2014

1.11.2014 sobota Slavnost VŠECH SVATÝCH 18.00 h Za všechny zemřelé
2.11.2014 neděleVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ9.00 hZa farníky
3.11.2014 pondělíPřipomínka sv. Martina de Porres, řeholníka 18.00 h Za zemřelou Anežku Kupcovu, manžela a její rodiče
4.11.2014 úterý Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 16.00 h   Za svatost kněží a nová povolání
5.11.2014 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
6.11.2014 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Zdeňka Vaněčka, rodiče a duše v očistci
7.11.2014 pátek   18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Malušovu a dar zdraví
8.11.2014 sobota   18.00 h Za zemřelou Vlastu Vaňkovu, manžela a dvoje zemřelé rodiče
9.11.2014 neděleSvátek Posvěcení lateránské baziliky9.00 hZa farníky
10.11.2014 pondělí Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
11.11.2014 úterý Památka sv. Martina Tourského, biskupa   mše sv. nebude
12.11.2014 středaPamátka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Jana Kotačkovy, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
13.11.2014 čtvrtek Památka sv. Anežky České, panny 18.00 h Za zemřelého Josefa a Marii Mikulíkovy, za zemřelé děti Jiřího a Helenu a živou rodinu
14.11.2014 pátek   18.00 h Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 70 let a dar zdraví do dalších let života
15.11.2014 sobota Připomínka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Františka Žajdlíka, manželku, živou i zemřelou rodinu, za dar zdraví a duše v očistci
16.11.2014 neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
17.11.2014 pondělíPamátka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
18.11.2014 úterý Připomínka posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla   mše sv. nebude
19.11.2014 středa   14.30 h Pohřeb zemřelé Boženy Páčové
20.11.2014 čtvrtek   18.00 h Na úmysl dárce
21.11.2014 pátek Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 18.00 h Za zemřelé rodiče, sestru a živou rodinu
22.11.2014 sobota Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 18.00 h Za zemřelého Františka Žajdlíka ke stoletému výročí narození, zemřelou manželku a tři syny
23.11.2014 neděleSlavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE9.00 hZa farníky
24.11.2014 pondělíPamátka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Antonína Dominika rodiče, rodinu Šuránkovu a dar zdraví
25.11.2014 úterý Připomínka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice   mše sv. nebude
26.11.2014 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
27.11.2014 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Jaromíra Žajdlíka, živou a zemřelou rodinu a dar zdraví
28.11.2014 pátek   18.00 h Na úmysl dárce
29.11.2014 sobota   14.00 h Pohřeb zemřelé Boženy Hanáčkové
30.11.2014 neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky