Pořad bohoslužeb v prosinci 2014

1.12.2014 pondělí Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 6.30 h Za zemřelého Josefa a Marii Mikulíkovy, za živou rodinu a dary Ducha svatého
2.12.2014 úterý     mše sv. nebude
3.12.2014 středa Památka sv. Františka Xaverského, kněze 6.30 h Za zemřelou Marii Kaňovu, manžela, vnuka a zetě
4.12.2014 čtvrtek Připomínka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Žajdlíkovu, Bartoňkovu a duše v očistci
5.12.2014 pátek   18.00 h Za rodinu Křivánkovu a Nedbalovu živou i zemřelou
6.12.2014 sobota Připomínka sv. Mikuláše, biskupa 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
7.12.2014 neděle2. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
8.12.2014 pondělí Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 6.30 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
9.12.2014 úterý Připomínka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoazina   mše sv. nebude
10.12.2014 středa   6.30 h h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
11.12.2014 čtvrtek Připomínka sv. Damasa I., papeže 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou za dary Ducha svatého
12.12.2014 pátek Připomínka Panny Marie Guadalupské 18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a rodinu Hlaváčovu a Libosvárovu živou i zemřelou
13.12.2014 sobota Památka sv. Lucie, panny a mučednice 14.00 h Pohřeb zemřelé Jany Lagové
14.12.2014 neděle3. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
15.12.2014 pondělí   6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
16.12.2014 úterý     mše sv. nebude
17.12.2014 středa Výroční den narození papeže Františka 6.30 h Na úmysl dárce
18.12.2014 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Ludmilu Marýzkovu a duše v očistci
19.12.2014 pátek   18.00 h Za zemřelou Boženu a Františka Lopatovy a živou i zemřelou rodinu
20.12.2014 sobota   18.00 h Za zemřelého Josefa Radocha, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
21.12.2014 neděle4. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
22.12.2014 pondělí   6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
23.12.2014 úterý Připomínka sv. Jana Kentského, kněze   mše sv. nebude
24.12.2014 středa Doba vánoční 14.00 hZa děti, mládež a rodiny z farnosti
    22.00 hZa dobrodince
25.12.2014 čtvrtek Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 9.00 hZa farníky
26.12.2014 pátekSvátek sv. Štěpána 9.00 hZa mládence z farnosti
27.12.2014 sobota Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 18.00 h Za zemřelou Boženu Vlkovu, manžela, syna, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
28.12.2014 neděleSvátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa9.00 hZa farníky
29.12.2014 pondělí   18.00 h Za zemřelou Evu Sovadinovu, za rodinu Malušovu z obou stran a dar zdraví
30.12.2014 úterý     mše sv. nebude
31.12.2014 středa Připomínka sv. Silvestra I., papeže 17.00 h Na poděkování za dary uplynulého roku