Věřící z děkanátu se modlili za své rodiny

Věřící z děkanátu se modlili za své rodiny

Druhou říjnovou sobotu pozval arcibiskup Jan věřící děkanátu Uherské Hradiště ke společné modlitbě za rodiny a nová duchovní povolání. Otec arcibiskup byl v daný den v Římě na Synodě o rodině, proto za sebe na Velehrad vyslal generálního vikáře P. Josefa Nuzíka.
Z naší farnosti se pouti zúčastnilo individuálně jen pár jedinců. Další farnosti byly zastoupeny ve větším množství, takže jsme se v téměř zaplněné bazilice spojili ve společné modlitbě růžence, kterou vedla farnost z Kunovic. Následovala adorace do níž se zapojilo několik rodin z Bílovic. Při mši svaté koncelebrovali přítomní kněží děkanátu.

Fotografie si můžete prohlédnout na webu Člověk a víra

Pouť se koná jedenkrát za rok. Příště se můžete zúčastnit i Vy.