Oznamy pro farnost 26. 10. 2014

Viz příloha

Přílohy

30. neděle v mezidobí
30. neděle v mezidobí