Mše svatá u příležitostí výročí úmrtí P. Šuránka

Mše svatá u příležitostí výročí úmrtí P. Šuránka

V úterý 4. listopadu 2014 se v Ostrožské Lhotě uskuteční mše svatá u příležitostí 32. výročí úmrtí služebníka Božího P. Antonína Šuránka.
Kněží budou mši svatou sloužit za vlastní posvěcení a nová duchovní povolání.

Program:
- v 16:00 h se kněží modlí u oltáře Korunku Božího milosrdenství
- následuje mše sv.
- adorace za kněze
- průvod ke hrobu P. Antonína Šuránka na místní hřbitov

Fotogalerie

Upomínka na P. Šuránka rozdávaná při pohřbu