Fotografická soutěž k výročí arcidiecéze

Fotografická soutěž k výročí arcidiecéze

V roce 2013 oslaví olomoucká arcidiecéze 950 let od obnovení moravského biskupství v Olomouci roku 1063. K tomuto jubileu arcibiskupství připravuje reprezentativní knihu o dnešní diecézi, jejích dějinách i současném životě. Nosnou část knihy mohou tvořit i vaše fotografie, vybrané v soutěži.

Soutěžit může každý, kdo do 31. prosince 2011 odevzdá fotografie formátu minimálně 15x18 cm. Fotky do soutěže je možné odevzdat buď v papírové podobě, a to kancléři kurie na adrese Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, nebo e-mailem na adresu kancler@arcibol.cz ve formátu jpg. Součástí musí být i zpětný kontakt, jméno autora fotografie a popis fotografovaného místa. Hodnotit se bude umělecké a tématické zpracování.

Okruhy témat:

1. Historie diecéze: sem patří památky, osobnosti nebo události.

2. Posvěcená krajina: sochy, kříže, kapličky, kostely, místa spojená s životem a působením světců či kandidátů blahořečení.

3. Současný život církve: liturgie, pastorace dětí, mládeže, rodin, seniorů a nemocných, život církevních hnutí a společenství, řeholí, semináře a kněží, církevní školy, církevní nemocnice, práce charity, církevní umění, hudba a zpěv.

Mimo soutěž je možné pro knihu nabídnout mimořádně zajímavé historické fotografie.