Program adoračního dne - 11. prosince 2014

Program adoračního dne - 11. prosince 2014

Během dne můžeme individuálně přicházet do kostela k soukromé adoraci.
V daný čas bude níže uvedený program.

9:00 Výstav Nejsvětější svátostí
9:30 Četba z Písma
11:00 Litanie K Nejsvětějšímu srdce Ježíšovu
13:30 Litanie k Nejsvětější svátosti oltářní
15:00 Zpěv dětí z farnosti
16:30 Společná adorace
17:45 Ukončení adorace
18:00 Mše svatá

V mezičase bude spontánně zařazeno čtení na rozjímání a vybrané texty z Písma.

V kostele budou pro Vás připraveny i texty k individuálnímu zamyšlení.

Proč se zapojit do adorace?