Matka Vojtěcha je o krůček blíž ke svatoření

Matka Vojtěcha je o krůček blíž ke svatoření

Matka Vojtěcha Hasmandová služebnice Boží pochází z nedalekých Huštěnovic. Stejně jako služebník Boží P. A. Šuránek (rodák naší farnosti) je jednou z kandidátek z ČR na svatořečení. Papež František 6. 12. 2014 schválil dekret o heroických ctnostech.

O Matce Vojtěše a procesu, který předchází svatořečení, se dozvíte více zde