Vánoční doba v naší farnosti

Vánoční doba v naší farnosti

Štědrý den - 24. prosince

14:00 „Dětská půlnoční“ mše sv. pro děti, rodiče, starší a nemocné
- za děti, mládež a rodiny z farnosti
22:00 „Půlnoční“ mše svatá
- za dobrodince

slavnost Narození Páně - 25. prosince

9:00 mše svatá za farníky
15:00 Koledování na Boží narození - hudební vystoupení v kostele

svátek sv. Štěpána - 26. prosince

9:00 mše svatá za mládence z farnosti

svátek sv. Jana Evangelisty – 27. prosince

18:00 mše svatá

svátek Svaté rodiny – 28. prosince

9:00 mše svatá za farníky

svátek sv. Silvestra - 31. prosince

17:00 mše svatá na poděkování za dary uplynulého roku
23:59 Silvestrovská půlnoční mše svatá na Svatém Antonínku

slavnost Matky Boží Panny Marie – 1. ledna

9:00 mše svatá za farníky a dívky z farnosti

druhá neděle po Narození Páně 4. ledna

9:00 za farníky

slavnost Zjevení Páně - 6. ledna

18:00 mše svatá

svátek Křtu Páně 11. ledna

9:00 mše svatá