Pořad bohoslužeb v lednu 2015

1.1.2015 čtvrtekSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 9.00 h Za farníky a dívky z farnosti
2.1.2015 pátek Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
3.1.2015 sobota Památka Nejsvětějšího jména Ježíš 18.00 h Za zemřelého Františka Maluška, manželku, dva zetě, dvoje zemřelé rodiče, dar zdraví a Boží ochranu
4.1.2015 neděle2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ9.00 hZa farníky
5.1.2015 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
6.1.2015 úterý Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 18.00 h Za zemřelé rodiče Řičicovy a duše v očistci
7.1.2015 středa Připomínka sv. Rajmunda z Penafortu, kněze 15.00 h Pohřeb zemřelého Stanislava Žajdlíka
8.1.2015 čtvrtek   18.00 h Za nemocné rodiče, děti a členy rodiny
9.1.2015 pátek   18.00 h Za zemřelého Josefa a Kateřinu Páčovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
10.1.2015 sobota   18.00 h Na úmysl dárce
11.1.2015 neděleSvátek Křtu Páně9.00 hZa farníky
12.1.2015 pondělí   18.00 h Za zemřelého Jana Pavlase a živou i zemřelou rodinu
13.1.2015 úterý Svátek sv. Hilaria, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
14.1.2015 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
15.1.2015 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Marii a Vladislava Žajdlíkovy, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
16.1.2015 pátek   18.00 h Za zemřelého Antonína a Marii Dominikovy, syna a živou i zemřelou rodinu
17.1.2015 sobota Památka sv. Antonína, opata 18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
18.1.2015 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
19.1.2015 pondělí   18.00 h Za zemřelého Pavla Valčuhu a zemřelou rodinu Kotačkovu a Vaňkovu
20.1.2015 úterý Připomínka sv. Fabiána, papeže a mučedníka a připomínka sv. Šebestiána mučedníka   mše sv. nebude
21.1.2015 středaPamátka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
22.1.2015 čtvrtek Připomínka sv. Vincence, jáhna a mučedníka 18.00 h Za zemřelou Ivanku Baičevovu, Antonína Frantu, manželku a dvoje zemřelé rodiče
23.1.2015 pátek   18.00 h Za rodiče Bočkovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
24.1.2015 sobotaPamátka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Františka a Boženu Lopatovy a živou i zemřelou rodinu
25.1.2015 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
26.1.2015 pondělí Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů mše sv. nebude
27.1.2015 úterý Připomínka sv. Anděly Mericiové, panny18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie
28.1.2015 středa Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Hyrákovu, dva syny a živou i zemřelou rodinu
29.1.2015 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.1.2015 pátek   18.00 h Za rodiče Kaňovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
31.1.2015 sobota Památka sv. Jana Boska, kněze 18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Vlastimila Křápkovy, rodiny z obou stran a dar zdraví