Pořad bohoslužeb v únoru 2015

1.2.2015 neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
2.2.2015 pondělí Svátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
3.2.2015 úterý Připomínka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a připomínka sv. Ansgara, biskupa   mše sv. nebude
4.2.2015 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
5.2.2015 čtvrtek Památka sv. Agáty, panny a mučednice 18.00 h Za zemřelého Antonína a Ludmilu Lagovy a živou i zemřelou rodinu
6.2.2015 pátek Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 18.00 h Za Kateřinu a Františka Dominikovy, syna a živou i zemřelou rodinu
7.2.2015 sobota   18.00 h Za zemřelého Jaroslava Maluška, manželku, dvoje rodiče, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
8.2.2015 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
9.2.2015 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
10.2.2015 úterý Památka sv. Scholastiky, panny   mše sv. nebude
11.2.2015 středa Připomínka Panny Marie Lurdské 15.00 h Pohřeb zemřelé Marie Turčinové
12.2.2015 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Marii a Ladislava Žajdlíkovy a dvoje rodiče
13.2.2015 pátek   18.00 h Za Vojtěcha a Anežku Žajdlíkovy, dva syny, zetě a dar zdraví
14.2.2015 sobota   18.00 h Za zemřelou Antonii Válkovu a celou živou i zemřelou rodinu
15.2.2015 neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
16.2.2015 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
17.2.2015 úterý Připomínka sv. Alexia a druhů, řeholníků   mše sv. nebude
18.2.2015 středa POPELEČNÍ STŘEDA 18.00 h Za Josefa a Annu Bartošovy, dcery, syna a duše v očistci
19.2.2015 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Josefa Vaňka, manželku a dvoje zemřelé rodiče
20.2.2015 pátek   18.00 h Za zemřelé rodiče, sestru, neteř Evičku a živou rodinu
21.2.2015 sobota Připomínka Petra Damianiho, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Jarmilu Těthalovu, rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
22.2.2015 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky
23.2.2015 pondělí Připomínka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
24.2.2015 úterý     mše sv. nebude
25.2.2015 středa   18.00 h Na úmysl dárce
26.2.2015 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Jana Kotačku, manželku, syna, zetě, vnučku a živou i zemřelou rodinu
27.2.2015 pátek   18.00 h Za zemřelou Jaroslavu Vybíralovou a rodinu z obou stran
28.2.2015 sobota   18.00 h Za zemřelou Marii Galuškovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví