Oznamy pro farnost 4. 1. 2015

Viz příloha

Přílohy

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ