Pořad bohoslužeb v dubnu 2015

1.4.2015 středa STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 18.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu a zemřelé rodiče z obou stran
2.4.2015 čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK 18.00 h OBŘADY ZELENÉHO ČTVRTKU
3.4.2015 pátek VELKÝ PÁTEK 18.00 h OBŘADY VELKÉHO PÁTKU
4.4.2015 sobota BÍLÁ SOBOTA 20.00 h OBŘADY VIGILIE VZKŘÍŠENÍ
5.4.2015 neděleSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ9.00 hZa farníky
6.4.2015 pondělí PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 9.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
7.4.2015 úterý ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   mše sv. nebude
8.4.2015 středa STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, dvoje rodiče a dar zdraví
9.4.2015 čtvrtek ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelého Bohuslava Páče, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu
10.4.2015 pátek PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelého Františka a Růženu Matuštíkovy, snachu, dvoje rodiče, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
11.4.2015 sobota SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za Annu a Františka Mazurkovy, zetě, živou a zemřelou rodinu a dar zdraví
12.4.2015 neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ9.00 hZa farníky
    15.00 hNa úmysl Matice svatoantonínské
13.4.2015 pondělí Připomínka sv. Martina I., papeže a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
14.4.2015 úterý     mše sv. nebude
15.4.2015 středa   18.00 h Za Karla a Vlastu, dceru Jiřinu a živou rodinu
16.4.2015 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Jana Bezděka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
17.4.2015 pátek   18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a živou i zemřelou rodinu Hlaváčovu a Libosvárovu
18.4.2015 sobota   18.00 h Za Kateřinu a Josefa Páčovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
19.4.2015 neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
20.4.2015 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
21.4.2015 úterý Připomínka sv. Anselma, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
22.4.2015 středa   18.00 h Na úmysl dárce
23.4.2015 čtvrtek Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 18.00 h Na úmysl dárce
24.4.2015 pátek Připomínka sv. Jiří, mučedníka a připomínka sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelou Zdenu Rousovu, sourozence a celou živou i zemřelou rodinu
25.4.2015 sobota Svátek sv. Marka, evangelisty 18.00 h Za zemřelou Růženu Žajdlíkovu, manžela, rodiče Kostrůnkovy a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
26.4.2015 neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
27.4.2015 pondělí   15.00 h Pohřeb zemřelé Marie Miklíčkové
28.4.2015 úterýPřipomínka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka a připomínka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze   mše sv. nebude
29.4.2015 středa Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 18.00 h Za zemřelého Františka a Marii Hyrákovy, zemřelé rodiče a dary Ducha sv. pro celou rodinu
30.4.2015 čtvrtek Připomínka sv. Zikmunda, mučedníka a připomínka sv. Pia V., papeže 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka