Svědectví víry P. Šuránka. Zajímavá beseda pro všechny, kdo chtějí vědět víc.

Svědectví víry P. Šuránka. Zajímavá beseda pro všechny, kdo chtějí vědět víc.

Matice svatoantonínská a farnost Ostrožská Lhota
zve srdečně všechny na besedu
s žáky, pamětníky a ctiteli P. Antonína Šuránka
do Ostrožské Lhoty.

V neděli 8. března 2015 se zde uskuteční beseda,
při které budou hosté vzpomínat na významnou kněžskou osobnost z našeho kraje.

Program:

14:00 Křížová cesta v kostele sv. Jakuba Staršího + krátká modlitba u hrobu

14:40 Beseda s hosty v Pastoračním domě P. Antonína Šuránka

Služebník Boží P. Antonín Šuránek je jedním z kandidátů na blahořečení v naší arcidiecézi.
Máme však možnost znát ho jen díky vyprávění a svědectví pamětníků, či z dostupné literatury týkající se jeho osobnosti.

Snad žádný z nás, se neznal osobně s člověkem, který byl později prohlášen za svatého. Jsou nám vzdálení nejen dobou, ve které žili, ale i místy, kde se pohybovali. Přesto jsou nám mnozí blízcí. Jejich vroucí víra a naplnění života nás oslovuje i po mnoha staletích. Věříme tomu, co se nám o jejich životech dochovalo do dnešních dnů.

P. Šuránek byl muž žijící v docela nedávné době.
Bydlel a pohyboval se v místech, která nám jsou známá.
Stále ještě žijí mezi námi kněží a laici, kteří se s ním osobně setkali. Dejme jim prostor, ať nám svým vyprávěním život, dílo a odkaz P. Šuránka do dnešních dnů přiblíží.